Zmiany czynnościowe w układzie nerwowym środkowym

Te obserwacye dostarczone przez doświadczenia wykonane mogły jeszcze obalić ogólnie przyjęte zapatrywania o roli, jaką komórki nerwowe odgrywają, powiedzieć można, że więcej jest argumentów, które zatem zapatrywaniem przemawiają, niż takich, któreby przeciw niemu przytoczyć można. Prócz wyżej wyliczonych własności fizyologicznych, któremi układ nerwowy środkowy różni się od obwodowego, które każą przyjąć, że w czynnościach ośrodkowych biorą udział prócz włókiem nerwowych inne pierwiastki nerwowe, należy jeszcze podnieść tę własność układu nerwowego środkowego, że przewodzenie w niem odbywa kierunku i nie da się odwrócić (irreciproeitas). Ogólna fizyologia nerwów poucza nas, że w na nerwów obwodowych mogą przewodzić stan czynny w obydwa kierunkach. Gdyby więc stan czynny w układzie nerwowym środkowym przechodził tylko przez włókienka nerwowe, nie byłoby przeszkody, aby i tu przewodzenie odbywało się w obu kierunkach. Tymczasem doświadczenie poucza, że przez drażnienie korzonków tylnych, które zawierają włókna dośrodkowe, można wywołać elektryczne zmiany czynnościowe w komórkach przednich zawierających włókna odśrodkowe, nie zaś w kierunku odwrotnym, t. j. drażnienie przednich korzonków nie wywołuje stanu czynnego w tylnych (Bernstein, Cybulski i Kirkor). Podobnie i odprowadzając prąd od rdzenia pacierzowego i drażniąc nerw dośrodkowy, obserwuje się zmiany czynnościowe tylko wtedy, gdy tylne korzonki są nienaruszone (Beck).  Czynność układu nerwowego łączy się oczywiście z procesami chemicznymi, których następstwem są zmiany zarówno chemiczne, jak i fizyczne w składnikach tego układu. Gdy stan czynny powstaje dzięki rozpadowi substaneyi wchodzących skład elementów układu nerwowego, nie ulega wątpliwości, że zarówno skład chemiczny substancyi nerwowej musi się zmienić, że pozostaje prawdopodobnie przy tym rozpadzie ciepło, że występują też i zmiany elektryczne. ze układ nerwowy środkowy, a szczególnie szara substancya jest siedzibą żywych procesów chemicznych, wskazuje już wielka zależność jej od krążenia krwi. W cytowanem wyżej doświadczeniu porażenie tylnych kończyn i utratą czucia przy podwiązaniu aorty jest w pierwszej linii następstwem uzdatnienia  szarej substancyi rdzenia, która o wiele bogatsze jest w naczynia krwionośne, szczególnie włosowate, niż substancya biała. Jeżeli zamknięcie aorty trwało dłużej, restytucya staje się już niemożliwa: szara substancya uległa obumarciu. Podobnie podwiązanie lub ucisk tętnic szyjnych i kręgowych powoduje natychmiast utratę świadomości wskutek ustania krążenia krwi w mózgu. To upośledzenie czynności układu nerwowego środkowego wskutek ustania krążenia krwi jest w pierwszej linii następstwem braku tlenu, którego szara substancya podczas czynności swej bardzo wiele zużywa i chciwie też z krwi pobiera. Energiczny ten proces utleniania, tak żywy w substancyi szarej a o wiele leniwszy w białej, udało się bezpośrednio wykazać za pomocą wstrzykiwań błękitu metylenu do obiegu krwi. Ciało to ma tę własność, że oddaje z łatwością tlen substancjom co się odbarwiły; jeżeli je zatem wstrzykniemy do obiegu krwi, to barwi wszystkie tkanki na niebiesko, a zabarwienie to znika w miarę pochłaniania tlenu przez niektóre składniki tych tkanek. Otóż substancya biała pozostaje niebieską, podczas gdy substancya szara się odbarwia i to powoli, gdy znajduje się w spoczynku, tem szybciej zaś, im energiczniejszą jest czynność układu nerwowego środkowego (Hill). Doświadczenia te tyczyły się szczególnie kory mózgowej i wykazały w dalszym ciągu, że powinowactwo substancyi szarej do tlenu zmniejsza się lub ustaje w narkozie chloroformowej, w której utrata czucia jest właśnie następstwem zniesienia procesu utleniania. [podobne: luk odruchowy, laryngolog mińsk mazowiecki, relamax b6]