Zjawisko sumowania

Najwyraźniej zjawisko sumowania obserwować można, do wywołania odruchu podnietę elektryczną. W tym celu umieszczamy żabę pozbawioną półkul mózgowych na płytce szklanej lub ebonitowej, pokrytej bieguny cewki indukcyjnej. Można się wtedy przekonać, jedno uderzenie silnego prądu indukcyjnego nie wywołuje odruchu; jeżeli zaś zastosujemy szereg podrażnień prądem o wiele słabszym, otrzymamy odruch (żaba odskoczy). Im cześciej  sie podrywa, tem one skuteczniejsze, a zwiększenie częstości podrażnień jest o wiele pewniejszym środkiem do wywołania odruchu niż ich wzmocnienie. Regularność, z jaką odruch wtedy występuje za każdym razem po jednakiej liczbie podniet, jest wprost uderzająca. Nie tylko wobec podniet elektrycznych, ale także i mechanicznych lub chemicznych i termicznych sumowanie w układzie nerwowym jest widoczne. Na własności sumowania n. p. polega, jak mówiliśmy, badanie odruchów metodą Tircka, Zjawisko sumowania występuje nie tylko wtedy, gdy podniety pojedyncze działające na nerw dośrodkowy, leżą poniżej progu pobudliwości, to znaczy są subminimalne, ale także często i wtedy, gdy każda z tych podniet wywołuje wyraźny ruch odruchowy. Odruchy stają się czasem, gdy stosujemy szereg jednakowych podniet coraz silniejsze. Zjawisko to występuje nieraz n. p. przy wywolywaniu  kolanowego. Jako własność ogólną układu nerwowego środkowego spotykamy zdolność sumowania także wybitnie wykształconą w tych ośrodkach nerwowych, które są siedzibą czynności świadomych i psychicznych. Słabe podniety działające na zakończenie nerwowe, z których każda sama przez się nie odniesie żadnego wrażenia (n. p. bolu) mogą nastąpić po sobie lub działać równocześnie, takie wrażenie wywołać. Wiemy np., że mierne uciskanie zdrowego zęba nie jest bolesne, ale gdy okostna zęba wskutek rozpoczynającego się zapalenia obrzęknie tak, że uciśnięte są zakończenia nerwowe w niej zawarte, to jeszcze w okresie gdy stan zapalny nie doszedł do tego stopnia, by podrażnienie tych zakończeń już samo przez się ból sprawiało, ucisk zęba już wywołuje ból gwałtowny. Gdy na który narząd zmysłowy działa równocześnie szereg podniet o różnej lokalizacyi, to nie naraz powstaje zupełnie dokładnie określone wrazenie świadome, a dopiero powtórzenie dwu lub wielokrotne czyni wrazenie coraz bardziej dokładnem. Przykładów podobnych możnaby przytoczyć wiele, a podobnie rzecz się ma i w dziedzinie afektów. Każdemu wiadomo z przebytych doświadczeń życia, jak często się zdarza, że gdy w ciągu pewnego czasu działa na nas szereg przykrych podniet psychicznych, wyprowadzi nas z równowagi i wywoła reakcye z naszej strony dopiero czwarta, piąta lub dalsza z rzędu, niejednokrotnie bardzo słaba ostatnia podnieta, która zastała już ośrodki nerwowe w stanie znaczniejszego podrażnienia, wywołanego poprzedniemi, stanowi ona w codziennem życiu tak nazwaną „kroplę, która dopełnia miary. [patrz też: luk odruchowy, laryngolog mińsk mazowiecki, relamax b6 ]