ZBOCZENIA ROZWOJOWE PRZELYKU (ANOMALIAE OESOPHAGI)

ZBOCZENIA ROZWOJOWE PRZEŁYKU (ANOMALIAE OESOPHAGI). Jako zboczenia rozwojowe przełyku występują: wrodzony zupełny brak przełyku (agenesia oesophagi), podwójny przełyk (dioesophagus), wrodzony uchyłek przełyku (diverticulum oesophagi congenitum) , niedrożność przełyku z połączeniem przełykowo-tchawicznym in. W ogóle zboczenia przełyku nie są rzadkie. Wilhelm Pyka do roku 1938 zebrał piśmiennictwa razem ze swymi 2 przypadkami 153 przypadki, zaznacza jednak, że nie wyczerpują one całego ogłoszonego dotychczas materiału. Najczęstszą wadą wrodzoną przełyku jest niedrożność z przetoką przełykowo-tchawiczną. Znaczenia klinicznego wady rozwojowe przełyku nie mają, gdyż jednostki dotknięte nimi, przeważnie umierają wkrótce po przyjściu na świat. J. ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE PRZEŁYKU (PERTURBATIONES FUNCTIONALES OESOPHAGI) NERWICE PRZEŁYKU (OESOPHAGONEUROSES) Określenie przyczyny. Zaburzenia czynnościowe przełyku spostrzega się w przebiegu ch orób narządu trawienia z przełykiem włącznie a także innych narządów, zwłaszcza w chorobach kobiecych. Prócz zaburzeń pochodzenia odruchowego, zdarzają się przypadki, w których zakłócenia czynności przełyku są pierwotne, czyli samorodne, niezależne od stanu anatomicznego przełyku i innych narządów. Są to nerwice przełyku. Powstają one na tle zaburzeń korowo-przełykowych. Nerwice przełyku spostrzega się przeważnie u osób neuropatycznych i psychopatycznych, zwłaszcza na tle silnych urazów psychicznych. Zaburzenia czynnościowe oraz nerwice przełyku mogą być czuciowe, ruchowe i skojarzone, czyli czuciowo-ruchowe. [więcej w: balsam z sadła świstaka, guzki heberdena, guzki oslera ]