Wypustki przewodzące

Wypustki przewodące w kierunku do komórki, czyli dendryty, występują zazwyczaj w większej liczbie. Wypustka taka często gruba w miejscu, gdzie wychodzi z komórki, dzieli się wnet, oddając gałązki, i staje się coraz cieńszą. Za pomocą tych wypustek protoplazmatycznych neuron wchodzi w kontakt z zakończeniami wypustki osiowej innych neuronów, lub ich gałązek obocznych. Komórka nerwowa rozwinięta posiada zatem dwie wypustki: dokomórkową i odkomórkową jest więc przynajmniej dwubie- gunową.  W ośrodkach mózgordzeniowych są komórki przeważnie wielobiegunowe, t. j. posiadają jedną lub dwie wypustki odkomórkowe a liczne dokomórkowe. U zwierząt bezkręgowych znajdujemy też i komórki jednobiegunowe. Z punktu widzenia fizyologicznego można także uważać wszystkie komórki nerwowe jako jednobiegunowe, a to w ten sposób, że dendryty uważamy za część składową protoplazmy ciała komórki, której powierzchnię zetknięcia z rozgałęzieniami włókien nerwowych innych neuronów powiększają. W niektórych neuronach dendryty odgrywają rolę prawdziwych włókien nerwowych dokomórkowych, a to wtedy, gdy zetknięcie z gałązkami obocznemi neuronu odbywa się w znacznej odległości od ciała komórki tak że wypustka protoplazmatyczna jest długą. Wypustki osiowe Są za zwyczaj długie, u dużych zwierząt mogą dochodzić do kilku metrów (np. włókna piramidowe, wychodzące z komórek kory mózgowej, a kończące się w rdzeniu pacierzowym). Według teoryi neuronów układ nerwowy złożony jest z neuronów, które wchodzą ze sobą związek („artykułują według Cajala). Między neuronami artykułującymi zachodzi ciągłość czynnościowa, niema zaś ciągłości anatomicznej. Stan czyny: przenosi się z jednego neuronu na drugi nie bezpośrednio, lecz przez kontakt zą pomocą drzewkowatych zakończeń wypustek w șposób bliżej nieznany. Ciało komórki tworzy stacyę centralną czynności nerwowej, która się odbywa. w zakresie neuronu. Do ciała komórki właśnie dochodzą podniety drogą wypustek protoplazmatycznych, a 0119 przenosi je na wypustkę osiowią. Dokładniejszy opis budowy komórki i jej wypustek przekracza ramy tego podręcznika, wspomnieć tylko należy, że w protoplazmie komórki wykryto budowę włókienkową (Apathy, Bethe), która przechodzi we wypustki osiowe. Obok tej substancyi włókienkowej, której przypisują właściwą czynność nerwową, zawiera protoplazma ziarna nieregularne, barwiące się chciwie błękitem metylowym; te ziarnka chromatyny uważają niektórzy za zapas substancyi odżywczej dla calego neuronu. Na podstawie powyższych badań Apathego i Bethego wypowiedzieli ci autorowie zapatrywanie o budowie komórek nerwowych. Między nimi zachodzi zależność anatomiczna. Nie tylko ciało komórki, ale i jej wypustka osiowa posiada strukturę włókienkową, czyli fibrilarną. Włókienka, wchodzące w skład włókna, nerwowego, t. zw. neurofibrille, stanowią pierwiastek podstawowy nie tylko pod względem anatomicznym, ale i pod względem czynnościowym. Przechodzą one poprzez ciało komórki do innych jej wypustek, a przez nie znowu do innego włókna nerwowego (odśrodkowego). Przebieg zatem włókienka nerwowego według tego zapatrywania jest taki: Włókienko biegnące dośrodkowo z obwodu, przechodzi przez komórkę nerwową, dalej poprzez jej wypustki do drugiej komórki, ale nie przez kontakt, lecz przez ciągłość substancyi, ewentualnie zag w ten sposób przechodzi kolejno przez kilka neuronów i wychodzi w końcu z układu nerwowego środkowego jako włókienko odśrodkowe. Komórka nerwowa jest tylko miejscem przejścia włókienek, które pochodzą z obwodu i do obwodu wracają. Włókno nerwowe nie pochodzi zatem z jednej tylko komórki, lecz z większej ich liczby. Nie ma artykulacyi między istnieje ciągłość substancyi (continutas) za pośrednictwem włókienek. Słowem pojęcie samo neurofit jest w ten sposób zachwiane. [patrz też: guzki heberdena, mariza katalog, badoo rejestracja ]