Skurcze serca

Uchyłek pierwszy P niekiedy bywa dwufazowy, uchyłek drugi R jest jednofazowy, jednakże krzywa świadczy, że struna po powrocie do O zaraz stopniowo się wychyla ponownie w tę samą stronę, w którą nastąpiło wychylenie Ił. Ku końcowi skurczu nagle to wychylenie się zwiększa i z końcem ustaje : struna wraca do 0. Ten nowy uchyłek nazwano literą T. Zwracając uwagę na kierunek prądu podczas skurczu serca, stwierdzamy, że uchyłek P. R, oraz T powstają wskutek działania prądu zstępującego, czyli, że w tym przypadku dolna elektroda odgrywa rolę bieguna dodatniego, górna zaś niekiedy bywa dwufazowy, uchyłek drugi R jest jednofazowy, jednakże krzywa świadczy, że struna po powrocie do O zaraz stopniowo się wychyla ponownie w tę samą stronę, w którą nastąpiło wychylenie. Ku końcowi skurczu nagle to wychylenie się zwiększa i z końcem ustaje : struna wraca do 0. Ten nowy uchyłek nazwano literą T. Zwracając uwagę na kierunek prądu podczas skurczu serca, stwierdzamy, że uchyłek P, R, oraz T powstają wskutek działania prądu zstępującego, czyli, że w tym przypadku dolna elektroda odgrywa rolę bieguna dodatniego, górna zaś włóknach serca rozchodzi się stan czynny. Stąd w przedsionku może powstać pozorna dwufazowość: w pierwszej chwili ma kierunek wstępujący, następnie zstępujący. To samo może mieć miejsce i w komorze. Tak powstają nowe uchyłki bądź poprzedzające R, bądź występujące po uchyłku H : pierwszy nazwany uchyłkiem Q, drugi S, oba wskazują na kierunek prądu odwrotny, t. j. wstępujący w porównaniu z prądem, który powoduje uchyłek It. Oczywiście i w mięśniu sercowym może występować także faza II, która jednakże zostaje ukrytą wśród tych rozmaitych kierunków prądu, które powoduje faza I. To szczególnie wybitnie występującego ; w lewej słabszego zstępującego i silniejszego wstępującego, W tej sumie jednakże przeważa kierunek prądu zstępującego. Odprowadzając więc prąd od serca obnażonego, od punktu leżącego na szczycie komór i punktu poniżej koniuszka, otrzymamy oprócz p, prądu przedsionkowego, który w rezultacie jest zstępujący, slaby, mniej lub więcej wybitny uchyłek q, który odpowiada prawdopodobnie prądowi wstępującemu komory prawej, wyraźny uchyłek R, który odpowiada przewadze prądu zstępującego prawej i lewej komory i uchyłek S, odpowiadający prądowi wstępującemu komory lewej. Wszystko to będą prądy zależne od pierwszej fazy. Ponieważ prądy te trwają tu znacznie dłużej, gdyż przebieg stanu czynnego jest znacznie wolniejszy, niż w mięśniach prążkowanych faza II zupełnie nie występuje. Według wszelkiego prawdopodobieństwa faza ta zjawia się w włóknach, w których I faza ustępuje, i zostaje zrównoważoną odpowiednim prądem innych okolic tem bardziej, że w rozmaitych częściach mięśnia stan czynny ma rzeczywiście różne kierunki, tak, że tylko odcinek S, być może, jednocześnie przedstawia końcowy okres pobudzenia komory lewej i zarazem początkowy okres fazy TI tego prądu, który wywołał uchyłek R (ryc. 91, 92). [więcej w: guzki heberdena, mariza katalog, badoo rejestracja ]