Rozprzestrzenianie się odruchów

Odruchy nie zawsze pozostają miejscowymi, tzn. nie zawsze ograniczają się do tej części ciała, na którą działa podnieta. Szczególnie, gdy podnieta jest silna, obejmują ruchy odruchowe i części ciała, a rozszerzają się one w porządku, który Pflunger ujął w pewne prawa, A jakkolwiek w dalszym ciągu okazało się, że prawa te mają liczne wyjątki, to w każdym razie pouczają one nas przybliżeniu, w jakim kierunku rozszerza się układzie nerwowym środkowym czynność odruchowa, jeżeli się nie ogranicza do jednego tylko ośrodka odruchowego podnieta jąka wywoła odruch to jednej stronie ciała, to odruch ten wystąpi zawsze po tej stronie na kłów działa podnieta (prawo odruchu jednostronnego) Jeżeli podnietę, która wywołała tylko odruch miejscowy, t. j. ograniczający się do kończyny drażnionej, tak wzmocnimy, że odruch przeniesie się na drugą stronę, to po tej drugiej stronie przede wszystkiem tylko takie same mięśnie wejdą w czynność, które po stronie drażnienia była czynna, to znaczy wystąpił odruch w kończynie przeciwległej symetrycznej (prawo odruchu symetrycznego) A gdy wywołane w ten sposób odruchy symetryczne nie będą równe co do siły, to zawsze ruch odruchowy silniejszy znajdzie się po stronie drażnienia (prawo niejednakowo silnych odruchów) Dalsze rozszerzanie się czynności odruchowej odbywa się według Pflungera w mózgu ku dołowi, w rdzeniu pacierzowym zaś ku górze, a więc zawsze ku rdzeniowi przedłużonemu (prawo odruchów). Drażniąc np. kończynę tylną, otrzymamy najpierw odruch w kończynie drażnionej, potem w kończynie tylnej drugiej, potem w przedniej tej samej strony, dalej w przedniej skrzyżowanej. A gdy podnieta coraz silniejsza działa na kończynę przednią, to odruch obejmie najpierw kończynę przednią tej samej strony, potem przeniesie się ma kończynę przednią strony drugiej, dalej wzmacniając podnietę otrzymamy odruchy mięśni szyi, twarzy, a potem dopiero, gdy stan czynny dojdzie do ośrodków odruchowych rdzenia przedłużonego i wywoła ogólne kurcze wszystkich mięśni, obejmują one też i kończyny tylne. Z tego wynika prawo, że podnieta, dośrodkowy, wywoła odruch, to odruch ten może objąć albo tylko takie mięśnie, których nerwy wychodzą z układu nerwowego w tej samej wysokości, co nerw dośrodkowy (odruch miejscowy czyli odcinkowy), albo mięśnie unerwione przez rdzeń przedłużony, albo wreszcie wszystkie mięśnie ciała. Hamowanie i torowanie odruchów. Doświadczenie życia codziennego poucza nas, że za pomocą woli jesteśmy w stanie niejednokrotnie odruchy niektóre stłumić, t. j. sprawić, aby podnieta, która zazwyczaj wywołuje odruch, w danej chwili tego odruchu nie spowodowała. I tak lip. możemy wstrzymać odruchowe mruganie powiekami, wywołane zazwyczaj dotknięciem powieki, możemy do pewnego czasu wstrzymać się od kaszlu, śmiechu i t. d. Badania dokonane na zwierzętach wyższych, których układ nerwowy jest bardziej rozwinięty, wykazały, że mózg w ogólności a szczególnie kora mózgowa — posiada w wysokim stopniu rozwiniętą własność hamowania odruchów w niższych częściach układu nerwowego [patrz też: luk odruchowy, laryngolog mińsk mazowiecki, relamax b6 ]