PRZECZULICA PRZELYKU (HYPERAESTHESIA OESOPHAGI)

PRZECZULICA PRZEŁYKU (HYPERAESTHESIA OESOPHAGI). Przeczulica przełyku jest zaburzeniem czuciowym, wtórnym lub pierwotnym, objawiającym się uczuciem gniecenia, dławienia, pieczenia i nawet bólu w przełyku. Dolegliwości tych doznają chorzy na czczo, w czasie jedzenia lub po nim, niekiedy tylko po pewnych pokarmach, zwłaszcza po pokarmach płynnych lub kwaśnych. W nerwicy badaniem przełyku radiologicznym ani wziernikowaniem nie wykrywa się żadnych zmian. II. ZABURZENIA RUCHOWE PRZEŁYKU (PERTURBATIONES OESOPHAGI MOTORIAE) NERWICE RUCHOWE PRZEŁYKU (OESOPHAGONEUROSES MOTORIAEJ) Do zaburzeń i nerwic ruchowych przełyku należą: kurcz, porażenie zwiotczenie przełyku: I. Kurcz przełyku (Oesophagospasmus soesophagismus) Określenie. Przez miano: kurcz przełyku rozumie się stan kurczowy całego przełyku, albo, co bywa częściej, ograniczający się do pewnej jego przestrzeni. Kurcz może być sprawą ostrą lub przewlekłą. Zwykłą siedzibą ostrych kurczów jest p oczątkowa część przełyku, natomiast kurcze przewlekłe, odznaczające się częstymi kurczami powtarzającymi się w krótkich odstępach czasu, dotyczą przeważnie końcowej części przełyku. Objawy miejscowe kurczu przełyku są takie same jak w zwężeniu przełyku w ogóle, z tą jednak różnicą, że utrudnienie połykania pojawia się zwykle nagle, czasami od razu w postaci całkowite niedrożności przełyku. Bardzo znamienne jest także to, że utrudnienie połykania już to znika, już to powraca, nieraz w ciągu tego samego dnia, oraz to, że chorzy czasami nie mogą przełknąć ani kropli wody, natomiast stały pokarm połykają zupełnie dobrze lub z mniejszą trudnością. [więcej w: badoo rejestracja, balsam z sadła świstaka, kastracja świnki morskiej ]