Przeciwwskazania do radiologicznego leczenia raka przelyku stanowia

Przeciwwskazania do radiologicznego leczenia raka przełyku stanowią. 1) zakażenie w otoczeniu ogniska chorobowego wywołujące najczęściej zapalenie ropne; 2) wyniszczenie chorego; 3) znaczna niedokrwistość; 4) równoczesna gruźlica płuc. W razie utrudnienia połykania nawet pokarmów płynnych poleca się Utworzenie przetoki żołądkowej (gastrostomia), która umożliwia sztuczne odżywianie chorego. Próbuje się doszczętnego leczenia raka przełyku miejscowym stosowaniem radu, wprowadzonego w tubkach do przełyku. W rakach, usadowionych w dolnej części przełyku, próbuje się leczenia radem, poprzez wytworzoną przetokę żołądkową. W statystyce Ravena, opartej na spostrzeganiu 277 chorych na raka przełyku, spośród leczonych niżej wymienionymi metodami umarło: Jeżeli chory nie godzi się na leczenie doszczętne, to stosuje się leczenie zachowawczee. Polega ono: 1) na racjonalnym odżywianiu chorego; 2) na zgłębnikowaniach przełyku; 3) na leczeniu objawow ym. [więcej w: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz, balsam z sadła świstaka, mariza katalog ]