Profilaktyka emikizumabu w hemofilii A z inhibitorami

Mostki emycizumabu (ACE910) aktywowały czynnik IX i czynnik X w celu przywrócenia funkcji aktywowanego czynnika VIII, który jest niedostateczny u osób z hemofilią A. Ta wieloośrodkowa próba III fazy oceniała podskórnie profilaktykę emikizumabem raz na tydzień u osób z hemofilią A z czynnikiem VIII inhibitory. Metody
Zapisaliśmy uczestników, którzy ukończyli 12 lat. Osoby, które wcześniej otrzymywały leczenie epizodyczne z czynnikami omijającymi, przydzielano losowo w stosunku 2: do profilaktyki z użyciem emicykumabu (grupa A) lub bez profilaktyki (grupa B). Pierwszorzędowym punktem końcowym była różnica w odsetku krwawień między grupą A i grupą B. Uczestnicy, którzy wcześniej otrzymali leczenie profilaktyczne środkami omijającymi, otrzymali profilaktykę emicy-zmumabową w grupie C.
Wyniki
Do badania zakwalifikowano 109 mężczyzn z hemofilią A z inhibitorami. Roczny wskaźnik krwawień wynosił 2,9 zdarzenia (95% przedział ufności [CI], od 1,7 do 5,0) wśród uczestników losowo przypisanych do profilaktyki emikizumabem (grupa A, 35 uczestników) w porównaniu do 23,3 zdarzeń (95% CI, 12,3 do 43,9) wśród przypisana do żadnej profilaktyki (grupa B, 18 uczestników), co stanowi znaczącą różnicę 87% na korzyść profilaktyki emikizumabem (P <0,001). Ogółem 22 uczestników w grupie A (63%) miało zerowe krwawienie, w porównaniu z uczestnikiem (6%) w grupie B. Wśród 24 uczestników w grupie C, którzy uczestniczyli w badaniu nieinterwencyjnym, profilaktyka emicy- zmumabu skutkowała krwawieniem odsetek ten był znacznie niższy o 79% niż w przypadku wcześniejszej profilaktyki omijającego leku (p <0,001). Ogólnie, 198 działań niepożądanych zgłoszono u 103 uczestników otrzymujących profilaktykę emikizumabem; Najczęstszymi zdarzeniami były reakcje w miejscu wstrzyknięcia (u 15% uczestników). Opisano mikroangiopatię zakrzepową i zakrzepicę u 2 uczestników (w analizie podstawowej), którzy otrzymywali wielokrotne infuzje koncentratu kompleksu aktywowanej protrombiny w przypadku krwawienia z przeponowego. Nie wykryto żadnych przeciwciał przeciwnowotworowych.
Wnioski
Profilaktyka Emicizumab wiązała się ze znacznie mniejszą częstością krwawień niż brak profilaktyki wśród uczestników z hemofilią A z inhibitorami. (Finansowane przez F. Hoffmann-La Roche i Chugai Pharmaceutical; HAVEN ClinicalTrials.gov number, NCT02622321.)
Wprowadzenie
SZYBKIE PODEJŚCIE
Profilaktyka emicykumabu w hemofilii A
02:10
Hemofilia A charakteryzuje się spontanicznym lub traumatycznym krwawieniem spowodowanym niedostateczną aktywnością czynnika krzepnięcia VIII.1 Obecnym standardem opieki nad osobami z hemofilią A z fenotypem ciężkiego krwawienia są profilaktyczne infuzje dożylne czynnika VIII dwa do trzech razy w tygodniu; jednak ekspozycja na koncentraty czynnika VIII jest związana z rozwojem neutralizujących alloprzeciwciał czynnika VIII (inhibitorów), które sprawiają, że zastępczy czynnik VIII jest nieskuteczny, u około 30% pacjentów z hemofilią A.2 Inhibitory powodują znaczne komplikacje medyczne i zmniejszają stan zdrowia zależna od jakości życia. 3-5 Leczenie hemofilii A u pacjentów z wysokim mianem inhibitorów (.5 jednostek Bethesda na mililitr) obejmuje eradykację z indukcją tolerancji immunologicznej oraz leczenie epizodyczne lub profilaktyczne z zastosowaniem czynników omijających (rekombinowany aktywowany czynnik VII [ czynnik VIIa] lub aktywowany koncentrat kompleksu protrombiny) .2 Skuteczność środków omijających pozostaje nieoptymalna, a obie opcje obejmują częste infuzje dożylne, które zależą od odpowiedniego dostępu żylnego; w związku z tym potrzebne są bardziej skuteczne i mniej uciążliwe zabiegi.
Emicizumab (ACE910) jest rekombinowanym, humanizowanym, bispecyficznym przeciwciałem monoklonalnym6,7, które łączy aktywowany czynnik IX i czynnik X w celu przywrócenia funkcji brakującego aktywowanego czynnika VIII, który jest niezbędny do skutecznej hemostazy
[patrz też: guzki oslera, luk odruchowy, badoo lublin ]