Prądy w rdzeniu i w mózgu

Najbardziej charakterystyczną cechę przedstawia okres od uchyłku S do T, w ciągu którego z początku może przeważać faza dodatnia, ku końcowi jednakże zawsze przeważa kierunek  wstępujący i daje krzywe także podobne do mięśniowych, jednakże przedstawiające tylko jedną fazę (w śliniankach obserwowano także II), lecz o nieporównanie dłuższem trwaniu, niż I faza mięśniowa. Przy podrażnieniu prądem indukcyjnym, albo ich pobudzeniu drogą odruchu, lub bezpośrednio środkami chemicznymi (pilokarpiną), obserwujemy wychylenie większe bez wyraźnych wahań, trwające znacznie dłużej, niż podrażnienie na śliniankach, wogóle dopóty, dopóki trwa wydzielanie. Atropina lub chloroform zmieniają przebieg zmiany elektrycznej, w ostatecznem działaniu znoszą się zupełnie. Bliższego wyjaśnienia mechanizmu tych prądów dotychczas nie posiadamy.Pozostaje jeszcze wspomnieć o prądach elektrycznych w rdzeniu pacierzowym i w mózgu. Ponieważ rdzeń pacierzowy nie tylko w substancyi białej, ale i w substancyi szarej posiada włókna i włókienka nerwowe, przeto zrozumiałą jest rzeczą, że łącząc przekrój poprzeczny z powierzchnią, otrzymujemy prąd spoczynkowy (Beck), którego mechanizm jest prawdopodobnie ten sam, co prądu włókien nerwowych lub włókna sztucznego. Osłonki, a być może tylko warstwa zewnętrzna włókienek nerwowych, odgrywa rolę błony nawpół przepuszczalnej; w nerwach, podobnie jak w sztucznem włóknie, osłonki te są miejscem tworzenia się podwójnej warstwy jonów, dodatnich na obwodzie — ujemnych w miąższu. Z utworzeniem przekroju i tu powstaje prąd, podobnie jak w mięśniach, dla którego jako zamknięcie służy wilgoć lub ciecz ze swymi elektrolitami, która łączy powierzchnię z poprzecznym przekrojem. Tę samą powierzchnię i poprzeczny przekrój łącząc za pomocą elektrod z galwanometrem, wprowadzamy uboczne zamknięcia, oczywiście tak samo, jak w mięśniach, otrzymujemy prąd spoczynkowy. Lecz nie tylko włókna, prawdopodobnie i komórki nerwowe, podobnie jak i komórki mięsne np. komórki mięśni gładkich, również mogą być źródłem prądu na tej samej zasadzie, że powierzchnia graniczna tworu komórkowego także odgrywa rolę błony nawpół przepuszczalnej i powoduje istnienie podwójnej warstwy jonów dodatnich na powierzchni, ujemnych w treści. Dlatego też przy połączeniu uszkodzonej części mózgu lub szarej substancyi rdzenia i niezależnie od włókien otrzymujemy prąd spoczynkowy, niekiedy znacznie silniejszy, niż prąd włókien nerwowych. Gdy pobudzamy rdzeń lub mózg bezpośrednio, bądź pośrednio, lub gdy powstaje stan czynny w jakiejś okolicy, np. w korze mózgowej, wskutek jakichś impulsów dośrodkowych, połączenie łakiej czynnej okolicy z otoczeniem wskazuje, że w mózgu powstaje prąd, który ma kierunek z miejsca czynnego ku obwodowi (Beck, Cybulski) Gdy ustawiwszy np. jedną elektrodę na sferze psychologicznej do czynienia rzeczywiście z czynnością kory mózgowej, dowodzi narkoza i uśpienie zwierząt. Jeżeli bowiem, otrzymawszy takie zjawisko, zwierzę zachloroformujemy lub zaeteryzujemy, to ponowne podrażnienie łapki żadnego efektu nie daje. Podobne zjawisko występuje także przy drażnieniu innych zmysłów, np. wzroku, jeżeli wywołujemy obraz jakiś na siatkówce, działamy np. na nią nagle światłem elektrycznem, to najsilniejsze prądy otrzymujemy, gdy jedna z elektrod jest ustawiona w części potylicznej kory mózgowej, tam, gdzie jest zlokalizowane psychiczne widzenie, a której uszkodzenie lub wycięcie powoduje psychiczną Ślepptę zwierzęcia. [więcej w: guzki heberdena, mariza katalog, badoo rejestracja ]