Prądy elektryczne w nerwach

Biorąc kawałki nerwów, podobnie jak mięśni, du Bois-Reymond wykazał także istnienie prądu spoczynkowego, o ile nerw byk połączony z galwanometrem w ten sposób, że jedna elektroda dotykała powierzchni podłużnej, druga poprzecznego przekroju; również drażniąc nerw w tem połączeniu, stwierdził istnienie wahania wstecznego. Późniejsi badacze wszystkie te spostrzeżenia potwierdzili i na podstawie doświadczeń, dokonanych za pomocą reotomu różniczkowego, przyszli do przekonania, że nerw pod względem reakcyi elektrycznej niczem się nie różni od mięśni, że daję nie tylko wahania fazowe, Badania wykonane za pomocą galwanometru Einthovena przedstawiają sprawę zjawisk elektrycznych w nerwach w nieco odmiennem świetle. Po 1), łącząc galwanometr z dwoma punktami nerwu nieuszkodzonego, z reguły nie otrzymujemy żadnego prądu, słowem stwierdzamy, że powierzchnia jest izopotencyalną. Po 2), prąd otrzymujemy tylko przy połączeniu poprzecznego przekroju, !lub okolic sąsiednich, z powierzchnią, którego siła elek- [więcej w: badoo lublin, benospokój, rzesistek ]