Objaw ten czasami spostrzega sie juz wczesnie w przypadkach tetniaka luku tetnicy glównej

Objaw ten czasami spostrzega się już wcześnie w przypadkach tętniaka łuku tętnicy głównej. W odróżnieniu od guzów śródpiersia w raku przełyku nie bywa objawów chorobowych, towarzyszących tym guzom, np. zmian krwi właściwych białaczce, ziarnicy złośliwej itp. W różnicowaniu dopomaga badanie radiologiczne oraz wziernikowanie. Starannie przeprowadzone wywiady oraz wziernikowanie przełyku daje możność uniknąć mylnego rozpoznania raka przełyku w przypadkach utrudnienia połykania wskutek zbliznowacenia wrzodu oparzelinowego. Pomocne jest także badanie radioskopowe, które w przypadkach zwężenia nienowotworowego nie wykrywa znamiennych dla raka przełyku postrzępionych brzegów rozszerzonej części przełyku, znajdującej się tuż powyżej zwężenia. W zwężeniu nienowotworowym ściany rozszerzonej części przełyku są na odwrót gładkie, niepozazębiane. Wywiady oraz obecność innych objawów kiły lub gruźlicy umożliwiają różnicowanie raka p rzełyku z tymi chorobami. W odróżnieniu od raka przełyku, kurcz przełyku cechują: 1) nagłe wystąpienie utrudnienia połykania; 2) zmienność utrudnienia połykania; 3) zależność zaburzeń połykania od stanu układu nerwowego; 4) mniejsze upośledzenie odżywienia; 5) długi okres trwania choroby; 6) objawy ogólnego podłoża neuropatycznego. [przypisy: włókno osiowe, badoo lublin, forskolin skutki uboczne ]