NOWOTWORY PRZELYKU (NEOPLASMAT A OESOPHAGI)

NOWOTWORY PRZEŁYKU (NEOPLASMAT A OESOPHAGI) .W przełyku sadowią się nowotwory złośliwe i bardzo rzadko łagodne. B. NOWOTWORY PRZEŁYKU ZŁOŚLIWE (NEOPLASMATA OESOPHAGI MALIGNA) Z nowotworów złośliwych występuje w przełyku rak i mięsak. C. Rak przełyku (Carcinoma oesophagi) Rak przełyku zdarza się często, zwłaszcza u mężczyzn w wieku ponad 50 lat. Prawie zawsze jest to pierwotny rak płaskokomórkowy (carcinoma planocellulare), rzadko gruczolakorak (adenocarcinoma) lub rak koloidowy (aireinoma colloides). Rak wtórny zdarza się w przełyku bez porównania rzadziej. Dołącza się on najczęściej do raka części wpustowej żołądka, do raka gardła lub tarczycy. Rak wtórny ma zwykle budowę raka pierwotnego. Pierwotny rak przełyku sadowi się naj częściej na poziomie podziału tchawicy oraz w dolnej części przełyku, zatem w wąskich jego miejscach jako najbardziej narażonych na: podrażnienia pokarmami. O częstości raka przełyku z ostatnich statystyk mogą świadczyć: materiał sekcyjny Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za okres czasu od r. 1921 do 1930 włącznie, opracowany przez Wiesława Lewińskiego; materiał sekcyjny szpitali warszawskich za lata 1932, 1933 i H)34, opracowany przez Wilhelma Czarnockiego; materiał sekcyjny Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego za 87 lat (od r. 1851 do 1938 włącznie), opracowany przez Stanisława Ciechanowskiego, i materiał statystyczny chorych na raka i inne nowotwory złośliwe z obszaru całej Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1935, opracowany przez Mariana Osuchowskiego na podstawie materiału z klinik, szpitali i zakładów leczniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W materiale lwowskim na 9. 975 sekcji było 667 przypadków raka w ogóle, wśród tego raka narządu trawienia 4H3. [hasła pokrewne: relamax b6, badoo bydgoszcz, badoo rejestracja ]