Mózgowie pierwotne

Mózgowie pierwotne jest z początku podzielone na trzy części tzw. pierwotne pęcherzyki mózgowe. Pierwszy i trzeci później jeszcze dzielą się dalej tak, że całe mózgowie jest na 5 części: Przodomózgowie, z którego rozwijają się półkule mózgu i ciałka prążkowane. Przodomózgowie zawiera komory boczne. Międzymózgowie, w skład którego wchodzą wzgórki wzrokowe, a które zamykają komorę trzecią. Środomózgowie (mesencewhalon) składa się z części mózgowia, otaczających wodociąg Sylwiusza a mianowicie ze wzgórków czworacznych po stronie grzbietnej i szypułek mózgowych (crura cerebri) po stronie brzusznej. Wzgórki czworacze u niektórych niższych zwierząt występują zamiast czterech w liczbie dwóch i nazywają się wzgórkami wzrokowymi, które tworzy móżdżek i most. Rdzeniomózgowie lub zamózgowie (myelencephalonrhombencephalon), które tworzy rdzeń przedłużający (medulla oblongata). Podobne uksztaltowanie mózgowia, jakie ontogenetycznie znajdujemy u płodów wyższych kręgowców lub człowieka, przedstawia filogenetycznie mózg dojrzałych już najniższych kręgowców n. p. ryb, u których na tym stopniu pozostaje przez cale życie. U tych zwierząt rozwinięte są znacznie opuszka węchowa i dalej inne opuszki szarej substancyi znane pod nazwą lobus parolfactorius a będący w połączeniu z nerwem trójdzielnym, czuciowym nerwem jamy ust. Nerw wzrokowy kończy się u nich w zwojach niższych, które pośredniczą w odruchach wzrokowych. Półkul mózgowych, kory mózgowej w właściwem znaczeniu nie ma, przodomózgowie jest właściwie tem samem, eo u zwierząt wyższych ciałka prążkowane. W miarę jak postępujemy do zwierząt coraz wyższych zastajemy coraz znaczniejszy rozrost półkul mózgowych, które u człowieka największy rozwój i nakrywają prawie całkowicie resztę mózgowia. Mózg pierwotny taki jak opisano wyżej nazwano palaencephalon, półkule mózgowe tworzą t. zw. neoencephalon. Zapatrywanie, że mózg jest siedzibą myśli, jest tak ogólnie znane, że niektórzy badacze (Ex ner) rozpatrują pytanie, czy człowiek sam przez się ma poczucie tego, że myśli mózgiem, a choćby tylko, że myśl usadowiona jest w głowie. Odpowiedź na to pytanie wypada przecząca, inaczej bowiem nie mógłby tak znakomity obserwator, jakim był Arystoteles, wypowiedzieć dziwnego zdania o mózgu, że jest on zimną masą umieszczoną w głowie na to, aby chlodzila opary wznoszące się z serca. Siedziby duszy i myśli szukali starożytni Grecy w piersi, bohaterzy bowiem homerowi rozważali swoje zamiary, hebrajczycy zaś umieszczali myśl i uczucie w nerkach. Z tego oczywiście wynika, że poznanie czynności mózgu jest dopiero następstwem obserwacyi, datujących się zresztą od bardzo dawna, a utwierdzonych dokładnemi doświadczeniami czasów naszych. Pierwszy, który wypowiedział zapatrywanie, Że mózg jest narządem świadomości, był Alkmeion z Krotonu (w VI w. przed Chr.), o którego zapatrywaniu dowiadujemy się z pewnego ustępu dzieła Hippokratesa: „de morbo setem”. Zapatrywanie to jednak nie od razu się zaiskrzyło między filozofami i lekarzami starożytności i dopiero znakomity lekarz szkoły aleksandryjskiej Herphilos, który żył około r. 300 przed Cbr, wywalczył uznanie. Był on pierwszym, który wykazał różnicę między nerwami a ścięgnami, poznawszy znaczenie nerwów i skonstatowawszy, Że wszystkie nerwy łączą się bądź bezpośrednio, bądź też za pośrednictwem rdzenia z mózgiem, dowiódł w ten sposób, mózg uznać za główny ośrodek układu nerwowego. Fakt, że wprost z mózgu wychodzą nerwy czterech zmysłów (wzroku słuchu, smaku i powonienia) sam przez się nasunął przypuszczenie, że wrażenia powstają za pośrednictwem zmysłów w mózgu, który jest więc siedzibą czynności psychicznych. [patrz też: luk odruchowy, laryngolog mińsk mazowiecki, relamax b6 ]