Leczenie doszczetne raka przelyku polega na leczeniu operacyjnym

Leczenie doszczętne raka przełyku polega na leczeniu operacyjnym. W przypadkach raka usadowionego w części szyjnej lub w górnym odcinku piersiowym przełyku operację wykonuje się od strony szyi, w rakach zaś środkowego odcinka piersiowego oraz wpustu żołądka uzyskuj e się najlepsze wyniki stosuj ąc metodę Sweeta. Metoda ta polega na dotarciu do raka poprzez ścianę klatki piersiowej, wycięciu raka z przerzutami i zespoleniu przełyku z żołądkiem. Niezbędnym warunkiem powodzenia zabiegu jest nienaganne uśpienie śródtchawiczne i regulowanie ciśnienia oraz bezwzględne opanowanie techniki. Śmiertelność pooperacyjna w raku przełyku w statystyce Sweeta do 1947 r. wynosi średnio 16,370 (23 przypadki na 141). Jest ona większa w przypadkach raka środkowego odcinka piersiowego przełyku, gdyż wynosi tutaj 22% (11 przypadków na 50) niż w rakach dolnej części przełyku z wpustem łącznie, przy tej bowiem siedzibie raka wynosi 13,270 (12 przypadków na 91). Śmiertelność pooperacyjna jest większa w przypadkach zespolenia żołądka z częścią przełyku ponad poziomem łuku tętnicy głównej (24,170 śmiertelności – 7 na 29 przypadków) niż w razie zespolenia żołądka z przełykiem poniżej tego poziomu (1970 śmiertelności – 4 przypadki na 21). Co do wyników odległych, to w raku wpustowej części przełyku przedstawiają się one w materiale Sweeta tak: w d. 1. r. 1947 3 lata żyło już 4 osoby, 4 lata – 2 osoby, 5 lat – 2 i 7 lat jedna osoba, zatem 3 lata i więcej – 9 osób, przy usadowieniu zaś raka w środkowej części przełyku z 8 operowanych żyło w d. 1. r. 1947 jeszcze 3 (37,570) u których operację wykonano przed 2 laty. [patrz też: badoo bydgoszcz, rzesistek, forskolin skutki uboczne ]