Jako przyklady moga sluzyc 2 nasze przypadki kliniczne

Jako przykłady mogą służyć 2 nasze przypadki kliniczne. W jednym z nich rak, usadowiony na poziomie podziału tchawicy, przedarł się do oskrzela prawego płuca i spowodował zgorzel płuca bea żadnych objawów raka przełyku za życia. Drugi przypadek przebiegał w postaci ropnego zapalenia śródpiersia. W miarę postępu sprawy rakowej wzmaga się utrudnienie połykania, ustępuje łaknienie, chorzy bledną, chudną i coraz bardziej słabną. Nieraz wszakże racjonalnym odżywianiem można na dłuższy czas nie tylko wstrzymać upadek wagi ciała, ale nawet osiągnąć dość znaczny jej przyrost. Gdy rak ulegnie owrzodzeniu, wtedy mogą powstawać krwotoki przełykowe, najczęściej po zgłębnikowaniu. Są one zazwyczaj nieduże, rzadziej bardzo obfite i nawet śmiertelne, jak to bywa np. w razie przeżarcia dużego naczynia, zwłaszcza tętnicy głównej. Zarówno sam rak, jak zrakowaciałe sąsiednie węzły mogą wywoływać objawy, zależne: 1) od ucisku sąsiednich n arządów, np. tchawicy, oskrzela, płuca, nerwu współczulnego, dolnego krtaniowego. i in. ; 2) od następowego ropnego zapalenia otaczających tkanek; 3) od przebicia się raka do dużych dróg oddechowych, do. płuc, opłucnej, śródpiersia, naczyń krwionośnych itd. ; 4) od przerzutów do innych narządów. [hasła pokrewne: benospokój, relamax b6, hascoderm lipożel ]