Do leczenia operacyjnego nadaja sie jedynie przypadki raka przelyku wczesnie rozpoznane, gdy ogólny stan chorego jest jeszcze dobry i nie ma znaczniejszej niedokrwistosci ani przerzutów

Do leczenia operacyjnego nadają się jedynie przypadki raka przełyku wcześnie rozpoznane, gdy ogólny stan chorego jest jeszcze dobry i nie ma znaczniejszej niedokrwistości ani przerzutów. Z wprowadzeniem nowoczesnej techniki operacyjnej straciło leczenie radiologiczne wiele na swym znaczeniu. Leczenie seryjne małymi dawkami okazało się bezskuteczne, takie dawki bowiem pozostawały bez wpływu na nowotwór, natomiast nieco większe dawki, stosowane krótko, wywoływały z czasem nie tylko zniszczenie tkanek zdrowych, ale i uodporniało tkankę nowotworową na dalsze leczenie promieniami. Inna metoda, w przeciwieństwie do powyższej, polegała na stosowaniu dużych dawek przez krótki czas (carcinomdosis). Metoda ta wywiera działanie brutalne, wywołuj e bowiem obok zniszczenia tkanki nowotworowej także duży rozpad tkanek zdrowych. Nowoczesna metoda Coutarda polega na stosowaniu bardzo dużej dawki promieni twardych (otrzymywanych z przyrządu o wysokich napięciach), roz łożonej na szereg posiedzeń o czasie trwania 1-2 godziny. Okres leczenia trwa od 18 do 35 dni (Franciszek Łukaszczyk). W piśmiennictwie ogłoszono przypadki, w których tą metodą uzyskano całkowite wyleczenie raka przełyku. Zdarza się to jednak nader rzadko. Najwyżej osiąga się przedłużenie życia na 1/2-1 rok. [więcej w: guzki oslera, benospokój, guzki heberdena ]