Budowa anatomiczna układu nerwowego środkowego

Zapatrywanie to tak ogromnie rozpowszechnione i prawie za pewnik przyjęte opiera się przedewszystkiem na poznaniu, że nerwy obwodowe są to twory zupełnie niesamodzielne, sznury włókien, których jedynem zadaniem jest przewodzenie bez zmiany stanu czynnego w nie wprowadzonego. A tę samą funkcyę spełnia także i substancya biała układu nerwowego środkowego. Natomiast wszystkie te części układu nerwowego, w których powstają owe czynności ośrodkowe, obfitują w komórki nerwowe, a tem są one liczniejsze, im bardziej zawiłą jest czynność, którą ta część układu nerwowego wywołuje. Takie miejsce nagromadzenia komórek nerwowych, do którego nerwyodośrodkowe dpprowadzają udzielone im z zewnątrz podniety, lub z którego wychodzą podniety dla nerwów odśrodkow których odbywa się czynność jednego i drugiego rodzaju, nazywamy ośrodkiem nerwowy m.  Pamiętać jednak musimy, że to zapatrywanie, iż ośrodkami nerwowymi są tylko komórki nerwowe, opiera się jedynie tylko na tej koincydencyi, że w miejscach, gdzie są ośrodki, znajdujemy i komórki nerwowe, bezpośredniego zag dowodu na doświadczeniu opartego, że właśnie komórki nerwowe lub, że tylko one spełniają to zadanie, dotąd nikt nie dostarczył. Owszem — jak zobaczymy później —istnieją nawet spostrzeżenia, które na pierwszy rzut oka osłabiają to tak ugruntowane zapatrywanie o znaczeniu komórek nerwowych, jako pierwiastków ośrodkowych. Układ nerwowy środkowy czyli mózg i rdzeń składa się — jak już wspomnieliśmy — z dwóch substancyi, które łatwo już gołem okiem można od siebie odróżnić, to znaczy: z substancyi białej i substancyi szarej. W skład substancyi białej wchodzą włókna nerwowe rdzenne, różniące się tem od rdzennych włókien nerwów obwodowych, że nie posiadają osłonki Sehwanna (neurilemma).  Substancya szarzy, co do czynności właściwa część centralna układu nerwowego odznacza się ten, że zawiera ciała komórek nerwowych. W mózgu szara substancya zajmuje przeważnie jego powierzchnię, tworząc  substancya biała i niektóre kompleksy szarej substancyi znajdują się w głębi. W rdzeniu pacierzowym szara substancya zajmuje grodek, a biała tworzy warstwę zewnętrzną. Zarówno w substancyi białej jak i w szarej komórki nerwowe utrzymują rusztowanie, złożone z tkanki glejowej(neuroglia), w skład której wchodzą komórki i włókna. Glej spełnia tu zadanie tkanki łącznej, jednakże nie jest jednakiego z tkanką łączną pochodzenia. Podobnie jak cały układ nerwowy bierze ona początek z zewnętrznej warstwy zarodkowej (epiblast), podczas gdy tkanka łąezna pochodzi z blaszki środkowej  W składzie chemicznym jest tkanka glein również odmienną. od tkałlki łącznej. Zawiera bowiem złożone nierozpuszczalne ciało białkowe, zwane neurokeratyną, podobne do keratyny wchodzącej w skład powierzchownych warstw.  Według powszechnie przyjętego zapatrywania podstawowym pierwiastkiem anatomicznym układu nerwowego, pierwiastkiem, który nosi w sobie własności fizyologiczne właściwe układowi nerwowemu, jest n euro n złożony z ciała k i przynajmniej z dwóch, najczęściej zaś z wielkiej liczby wypustek. Wypustki te są dwojakiego rodzaju: a) wypustka o prowadząca w kierunku odśrodkowym, b) wypustki  plazmatyczne, przewodzące w kierunku do komórki. Wypustka, osiowa posiada w przebiegu swoim na długiej przestrzeni jednak0wą grubość i wysyła czasem w swoim przebiegu liczne gałązki oboczne. Wypustka osiowa w pewnej odleglości od komórki otacza się substancyą rdzenną a na końcu rozdziela się drzewkowato na liczne włókienka końcowe, któremi wchodzi w związek bądź z komórkami nerwowemi lub ich protoplazmatycznemi wypustkami, bądź też z innymi elementami histologicznymi (n. p. w włóknach mięśni, komórkach gruczołowych), którym dostarcza podniety do czynności. Gałązki oboczne tej wypustki osiowej kończą się również w podobny sposób. [patrz też: guzki heberdena, mariza katalog, badoo rejestracja ]