Ruch odruchowy

Co się tyczy narządu odbiorczego, to rzeczą jest stwierdzoną, że z przeróżnych miejsc powierzchni czuciowej można wywołać odruch. Jednakże są pewne ograni ezone miejsca powierzchni czuciowej, których drażnienie powoduje powstanie pewnego znowu ściśle oznaczonego odruchu. I tak klucie skóry podeszwy powoduje cofanie kończyny, dotknięcie spojówki lub rogówki oka odruchowe zamknięcie oka, drażnienie błony śluzowej nosa kichanie, błony śluzowej krtani kaszel, i t. d. Zakończenia nerwowe danych okolic ciała są niejako dostosowane do spowodowania, aby ustrój wpływem podniety działającej na nie wykonywał celowy ruch, którego zadaniem jest bądź usunięcie się z pod wpływu podniety, bądź. też zużytkowanie podniety dla dodatnich celów organizmu (np. odruch połykania lub wydzielania Śliny wskutek podrażnienia błony śluzowej jamy ust pokarmami). Wystąpienie danego odruchu zależy jednak nie tylko od miejsca, na które działa podnieta, ale także od jej jakości i natężenia. W innych działach fizyologii znajdziemy wiele przykładów takiego zachowania się, z których przekonać się można, że gdy np. słaba podnieta zastosowana na powierzchnię czuciową powoduje ściśle oznaczony odruch, silna podnieta go nie powoduje lub wywołuje inny odruch; albo odruch, który da się z łatwością wywołać przez drażnienie chemiczne, nie przyjdzie do skutku, gdy tę samą powierzchnie czuciową drażnić będziemy np. prądem elektrycznym.  I tak u psa z przeciętym rdzeniem wywołuje silny ucisk lub szczypanie skóry wyprostowanie kończyn, powierzchowne zaś ukłucie powoduje zgięcie kończyn. Słabe łaskotanie przewodu usznego powoduje kaszel, gdy ucisk silniejszy nie drażni tego odruchu. Drażnienie siatkówki wtedy tylko daje zwężenie źrenicy, gdy podnietą działającą na siatkówkę jest światło. Odruchowego wydzielania soku żołądkowego, które łatwo otrzymać można, gdy błonę jamy ust drażni się chemicznie pokarmem, nie wywoła się ani przez mechaniczne, ani też przez elektryczne drażnienie tej błony Śluzowej lub jej nerwów czuciowych. Widzimy tu celowe dostosowanie się odruchu do podniety. Wiadomo od dawna, że łatwiej  drażnienie zakończeń nerwowych niż przez drażnienie pnia odpowiedniego nerwu dośrodkowego. Wskazuje to, że zakończenia nerwowe są lepiej dostosowane do przekształcenia ruchu fizycznego, pochodzącego od podniety, w ruch nerwowy, niż same włókna nerwowe. Na uwagę jeszcze zasługuje spostrzeżenie, Że w przebiegu samego pnia nerwu dośrodkowego jedna i ta sarna podnieta zastosowana na część nerwu bliżej rdzenia położoną, wywołuje odruch silniejszy niż gdy działa bardziej obwodowo. Spostrzeżenie to przemawia przeciw teoryi Pflingera nerwie w postaci lawiny. Czas odruchu zależy oczywiście od drogi, którą stan czynny ma do przejścia układzie nerwowym środkowym. Nadto zależy czas odruchu od niektórych czynników zewnętrznych, jak od siły podniety, ciepłoty i t. d. Wogóle czynniki, zwiększające pobudliwość odruchową (np. strychnina), skracają ten czas. Ostatnią częścią luku odruchowego jest organ wykonawczy , którym ustrój odpowiada na podnietę. Może nim być mięsień prążkowany, sercowy, lub gładki, albo też gruczoł. Najłatwiejsze do badania ruchy mięśni prążkowanych powstają zazwyczaj nie w jednym mięśniu, lecz w całej grupie i tworzą ruch skojarzony, a więc np. zgięcie kończyny, wyprostowanie, odwiedzenie lub znowu zgięcie z przywiedzeniem i t. d. Badaniem zaś za pomocą galwanometru prądów czynnościowych, które powstają w kurczących się mięśniach, przekonano się, że podobnie, jak ruchy dowolne, tak i odruchowe są wynikiem skurczów tężcowych o liczbie 30 oscylacyi na sekundę u żab, a około 50 u człowieka. Ruch odruchowy odznacza się tem, że pozostaje zawsze stała i niezmieniona. Taka sama podnieta zadziaławszy Iła te same zakończenia czuciowe, wywoła zawsze taki sam, a nigdy inny ruch odruchowy. I tak np. mruganie powieką pod wpływem dotknięcia spojówki oka: kaszel, kichanie i cały inny niezliczony szereg odruchów występ uje zawsze w tej samej postaci, I tem właśnie różni się odruch od świadomego, dowolnego ruchu, który pod wpływem jednakiej podniety może obejmować różne mięśnie i przybierać rozmaitą formę [więcej w: guzki heberdena, mariza katalog, badoo rejestracja ]