Rak przelyku trwa liczac od pierwszych objawów srednio jeden rok

Rak przełyku trwa licząc od pierwszych objawów średnio jeden rok. Chorzy umierają wśród objawów ogólnego wyczerpania na tle głodowania lub od wyżej wymienionych powikłań. Rozpoznanie raka przełyku w posuniętym okresie nie nastręcza zwykle trudności. Za rakiem przełyku przemawia zespół następujący: 1) utrudnienie połykania rozwijające się stopniowo i coraz bardziej wzmagające się; 2) podeszły wiek; 3) postępujące chudnienie. Do tych objawów dołącza się czasami powiększenie szyjnych węzłów chłonnych, zwłaszcza pozaobojczykowych po lewej stronie, w przypadkach raka górnej części przełyku, niekiedy przerzuty do innych narządów, najczęściej do węzłów chłonnych w najbliższym sąsiedztwie przełyku. Podejrzenie co do raka przełyku powinien wzbudzać każdy przypadek nawet najlżejszego utrudnienia połykania u osoby w wieku podeszłym, która nigdy przedtem nie miała zaburzeń połykania i nie uległa uszkodzeniu przełyku przez ciało obce, np. ość lub przez żrący płyn. [przypisy: rzesistek, hascoderm lipożel warszawa, hascoderm lipożel ]