Poza tym w przelyku moze nie byc zadnych zmian chorobowych

Poza tym w przełyku może nie być żadnych zmian chorobowych. Nadto stwierdza się rozległą odmę. Objawy. Pęknięcie przełyku objawia się powstającym nagle groźnym zespołem gwałtownych wymiotów, bardzo silnymi bólami w nadbrzuszu lub w dolnej części klatki piersiowej. Bólowi towarzyszą uczucie jakby coś wewnątrz pękło oraz zapad, przyśpieszeniem czynności serca, dusznością, silnymi potami i spadkiem ogólnej ciepłoty ciała poniżej poziomu prawidłowego. Do tego dołącza się: 1) odma podskórna, pojawiająca się najpierw w okolicy podobojczykowej i stąd szerząca się w różnych kierunkach; 2) płyn w jednej lub w obu, jamach opłucnych zależnie od drażnienia tylnego śródpiersia dostającym się doń pokarmem a czasami krwawe wymioty. Zdolność połykania nie ulega zaburzeniu. Rozpoznanie. Za pęknięciem przełyku przemawia zespół objawów składający się z gwałtownych bólów w nadbrzuszu lub w dolnej części klatki piersiowej, zapadu, po jawienia się płynu w jednej lub w obu jamach opłucnych i odmy podskórnej, najczęściej w górnej części mostka, skąd odma szerzy się na szyję, głowę itd. Zespół ten chroni od mylnego rozpoznania pęknięcia wrzodu trawiennego żołądka, ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego lub trzustki, zawału mięśnia sercowego od samorodnej odmy opłucnej. Rokowanie w razie niestosowania natychmiast leczenia operacyjnego w pęknięciu przełyku jest niepomyślne: śmierć następuje przeważnie w najbliższych godzinach. Leczenie w pęknięciu przełyku polega na natychmiastowej operacji (drenaż ropniaka opłucnego i zszycie pękniętego miejsca) i stosowaniu penicyliny, poza tym jest objawowe (środki narkotyczne i uśmierzające – analgetica). [patrz też: badoo lublin, kastracja świnki morskiej, balsam z sadła świstaka ]