Rozprzestrzenianie się odruchów

Odruchy nie zawsze pozostają miejscowymi, tzn. nie zawsze ograniczają się do tej części ciała, na którą działa podnieta. Szczególnie, gdy podnieta jest silna, obejmują ruchy odruchowe i części ciała, a rozszerzają się one w porządku, który Pflunger ujął w pewne prawa, A jakkolwiek w dalszym ciągu okazało się, że prawa te mają liczne wyjątki, to w każdym razie pouczają one nas przybliżeniu, w jakim kierunku rozszerza się układzie nerwowym środkowym czynność odruchowa, jeżeli się nie ogranicza do jednego tylko ośrodka odruchowego podnieta jąka wywoła odruch to jednej stronie ciała, to odruch ten wystąpi zawsze po tej stronie na kłów działa podnieta (prawo odruchu jednostronnego) Jeżeli podnietę, która wywołała tylko odruch miejscowy, t. j. ograniczający się do kończyny drażnionej, tak wzmocnimy, że odruch przeniesie się na drugą stronę, to po tej drugiej stronie przede wszystkiem tylko takie same mięśnie wejdą w czynność, które po stronie drażnienia była czynna, to znaczy wystąpił odruch w kończynie przeciwległej symetrycznej (prawo odruchu symetrycznego) A gdy wywołane w ten sposób odruchy symetryczne nie będą równe co do siły, to zawsze ruch odruchowy silniejszy znajdzie się po stronie drażnienia (prawo niejednakowo silnych odruchów) Dalsze rozszerzanie się czynności odruchowej odbywa się według Pflungera w mózgu ku dołowi, w rdzeniu pacierzowym zaś ku górze, a więc zawsze ku rdzeniowi przedłużonemu (prawo odruchów). Continue reading “Rozprzestrzenianie się odruchów”

Mózgowie pierwotne

Mózgowie pierwotne jest z początku podzielone na trzy części tzw. pierwotne pęcherzyki mózgowe. Pierwszy i trzeci później jeszcze dzielą się dalej tak, że całe mózgowie jest na 5 części: Przodomózgowie, z którego rozwijają się półkule mózgu i ciałka prążkowane. Przodomózgowie zawiera komory boczne. Międzymózgowie, w skład którego wchodzą wzgórki wzrokowe, a które zamykają komorę trzecią. Continue reading “Mózgowie pierwotne”

Szczegółowa fizjologia układu nerwowego środkowego

Doświadczenia Verworna wykonane inną metodą na rdzeniu żaby wykazały również istnienie żywych procesów utleniania w szarej substancyi. Produktami tego utleniania czyli oddychania wewnętrznego są: CO, kwas mlekowy i prawdopodobnie cholina, które powstają ze spalenia nukleoproteidów i innych ciał wysoko złożonych, wchodzących w skład komórek i włókien nerwowych, Powstawanie bezwodnika kwasu węglowego widoczne jest z tego, że krew w mózgu jest bardziej żylną. Dzięki zaś powstawaniu kwasu mlekowego substancya szara już stanie spoczynku oddziaływuje słabo alkalicznie lub obojętnie, a reakcya gdy energiczny stan ezymy, jak to wykazano w rdzeniu zwierząt zatrutych strychniną lub w zwoju współczulnym drażnionym bezpośrednio albo pośrednio prądem indukcyjnym lub wreszcie w płatach wzrokowych zwierząt, których oczy wystawiono na działanie silnego światła. Cholina znajduje się w wyciągach tkanki nerwowej, w płynie prawdopodobnie z rozpadu. Zywe procesy     układu nerwowego środkowego w niektórych chorobach tego układu objawia się znacząco, co widać ze zwiększenia się ilości fosforanów Opisanym procesom chemicznym towarzyszą też zmiany termiczne, objawiające się w podwyższeniu się ciepłoty, może jest też i znaczniejszą podczas stanu czynnego substancyi szarej. Continue reading “Szczegółowa fizjologia układu nerwowego środkowego”

Zmiany czynnościowe w układzie nerwowym środkowym

Te obserwacye dostarczone przez doświadczenia wykonane mogły jeszcze obalić ogólnie przyjęte zapatrywania o roli, jaką komórki nerwowe odgrywają, powiedzieć można, że więcej jest argumentów, które zatem zapatrywaniem przemawiają, niż takich, któreby przeciw niemu przytoczyć można. Prócz wyżej wyliczonych własności fizyologicznych, któremi układ nerwowy środkowy różni się od obwodowego, które każą przyjąć, że w czynnościach ośrodkowych biorą udział prócz włókiem nerwowych inne pierwiastki nerwowe, należy jeszcze podnieść tę własność układu nerwowego środkowego, że przewodzenie w niem odbywa kierunku i nie da się odwrócić (irreciproeitas). Ogólna fizyologia nerwów poucza nas, że w na nerwów obwodowych mogą przewodzić stan czynny w obydwa kierunkach. Gdyby więc stan czynny w układzie nerwowym środkowym przechodził tylko przez włókienka nerwowe, nie byłoby przeszkody, aby i tu przewodzenie odbywało się w obu kierunkach. Tymczasem doświadczenie poucza, że przez drażnienie korzonków tylnych, które zawierają włókna dośrodkowe, można wywołać elektryczne zmiany czynnościowe w komórkach przednich zawierających włókna odśrodkowe, nie zaś w kierunku odwrotnym, t. Continue reading “Zmiany czynnościowe w układzie nerwowym środkowym”