Strój do biegania, a strój do nordic walking.

Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe i zbliżające się wakacje coraz więcej osób decyduje się zacząć uprawiać jakąś dyscyplinę sportu dla poprawienia swojej ogólnej kondycji fizycznej oraz zrzucenia nadprogramowych kilogramów. Planując uprawianie sportu często pomijamy bardzo ważną kwestię jako jest ubiór. Zapominamy, że dobrze dobrany strój do uprawiania sportu może zapewnić nam więcej komfortu oraz poprawić nasze wyniki sportowe, a przede wszystkim ułatwi nam samo uprawianie sportu. Ubiór sportowy musi być przede wszystkim dopasowany odpowiednio do uprawianej dyscypliny. Nie powinno się uprawiać wszystkich dyscyplin sportowych w jednych butach i stroju, ponieważ są niedopasowane. Continue reading “Strój do biegania, a strój do nordic walking.”

Od narciarstwa do maszerowania.

Nordic walking to nic nowego, jeżeli chodzi o aktywność z kijkami. Są naukowe dowody na to, że już starożytni znali narciarstwo i używali kijków. Użycie dwóch kijków do jazdy na nartach datuje dopiero na XVIII-XIX wiek.. Historycy sportu są zgodni, co do tego, wcześniej stosowano jeden, długi kij. Wg różnych źródeł, w narciarstwie biegowym do połowy XIX wieku, zawodnicy posługiwali się jednym kijem. Continue reading “Od narciarstwa do maszerowania.”

Elektrody odprowadzające

Te zmiany elektryczne występują jednakże nie od razu w chwili podrażnienia mięśnia, lecz głównie swój okres utajony, okres ten jest tem dłuższy, im odległość elektrod drażniących jest większa od elektrod odprowadzających. Jeżeli weźmiemy tę odległość I cm, drugi raz 2 em, to i okres utajony będzie prawie dwa razy dłuższy. Fotogramy pozwalają określić czas trwania każdego okresu utajonego, a znając różnicę tych okresów i długość mięśnia, możemy oznaczyć także szybkość, z jaką stan czynny względnie podniecenie coraz nowych cząsteczek w mięśniu się rozchodzi. Szybkość ta w mięśniach żaby nie jest stałą, zależy od temperatury, przedstawia znaczne indywidualne różnice ; przeciętnie można ją przyjąć w temperaturze pokojowej od 2 do 21/2 m na sekundę, Jeżeli przy jakiemkolwiek ułożeniu elektrod odprowadzających obliczymy czas trwania I fazy, t. j. Continue reading “Elektrody odprowadzające”

Mięsień wycięty

Ponieważ wiemy, że mięsień wycięty żyje, absorbuje tlen, wydziela bezwodnik kwasu węglowego, ponieważ warunki, zmniejszające te funkcye życia, jak zatrucie eterem, chloroformem, siłę elektromotoryczną zmniejszają, a śmierć ją prawie zupełnie znosi, stąd prosty wniosek, że powstające w mięśniach siły elektromotoryczne pośrednio są zależne od przemiany materyi; gdy nadto wiemy, że mięsień znużony skurczem i pracą, gdy zostaje w spoczynku, wraca do pierwotnego stanu, że więc w czasie spoczynku odbywa się restytucya, która musi być związana z assymilaeyą czyli anabolizmem, więc możemy uważać ten kierunek prądu spoczynkowego — wstępujący jako cechę charakteryzującą te procesy, o ile prąd odprowadzamy od całego mięśnia, biorąc bowiem odcinki mięśnia, możemy mieć prądy kierunku przeciwnego, a to, jak widzieliśmy wyżej, skutkiem powierzchownych osłon włókna i włókienek, które powodują, że treść włókna jest ujemną, podczas gdy powierzchnia odgrywa rolę bieguna dodatniego. Zjawiska elektryczne podczas stanu czynnego mięśnia. Dotychczas rozpatrywaliśmy prądy, które wykazują mięśnie w stanie spoczynku. Już du Bois-Reymond zauważył, że prądy te wprawiają mięsień w stan tężcowy i nazwał to zjawisko wstecznem.Jakkolwiek wychylenie galwanometru podczas drażnienia tężcowego przedstawia się jako zjawisko ciągłe, to jednakże bardzo prędko zauważono (Matteueei, du Bois-Reymond), że jeżeli do mięśnia drażnionego przyłożymy nerw drugiej łapki w chwili, gdy nerw, który drażnimy, przejdzie stan czynny, drugi mięsień, względnie druga łapka (reoskop fizyologiczny) także przechodzi w stan czynny. To samo daje się zauważyć przy pojedyńczych podrażnieniach. Continue reading “Mięsień wycięty”