Półkula mózgowa

Zgodnie z wyższym rozwojem intelektualnym ptaków są i następstwa wycięcia półkul mózgowych wybitniejsze u nich, niż u zwierząt wyżej wymienionych. Doświadczenie tego rodzaju łatwo stosunkowo wykonać, np. u gołębia lub kury. Szczególnie w pierwszym czasie po operacyi zachowanie się zwierzęcia okazuje wybitne zmiany. Gołąb n. p. pozbawiony półkul mózgowych, pozostawiony sobie samemu siedzi skulony z głową na wpół ukrytą w pierzach, z oczyma przymkniętemi, całemi godzinami bez ruchu. Nie przyjmuje pożywienia i zginąłby z pewnością z głodu, gdybyśmy go sztucznie nie karmili. Ziarno lub wodę wprowadzoną do dzióba połyka zupełnie prawidłowo, sam jednak nie weźmie pożywienia, choćbyśmy go umieścili w misce grochu. Ustawiony na pręcie zachowuje równowagę, jeżeli n. p. pręt obracamy, ruchem skrzydeł i nóg w tem sobie pomagając; skoro tylko pręt będzie ustalony, natychmiast zapada gołąb znowu stan śpiączki. Na podniety zewnętrzne n. p. ucisk łapki oddziaływa, usuwając łapkę lub trzepoczący skrzydłami, Zrywa się pod wpływem silnego huku n. p. strzału, rzucony w powietrze lata i omija nawet przeszkody. Stopniowo stan opisany się poprawia, zwierzę okazuje nieco już korzonku przed miejscem połączenia się z przednim leży zwój międzykręgowy (ganglion intervertebrale). Badając rozwój korzonków przednich i tylnych, przekonano się, że ich pochodzenie jest różne. Podczas gdy włókna osiowe przed nich korzonków powstają przez wrastanie wypustek osiowych komórek szarej substancyi, to włókna tylnych korzonków pochodzą z komórek zwojów międzykręgowych, których wypustka dzieli się w postaci T tak, że jedno włókno osiowe dąży dośrodkowo przez korzonek do rdzenia, drugie wchodzi jako włókno (czuciowe) do pnia nerwu. W ten sposób włókna nerwowe, wchodzące w skład. mieszanego nerwu rdzeniowego, Są dwojakiego pochodzenia i przedstawiają wypustki dwóch różnych rodzajów komórek. Jeżeli wypustka osiowa komórki zostanie przerwana, to jej obwodowy odcinek traci pobudliwość, zdolność przewodzenia i w końcu obumiera, podczas gdy włókna pozostała przy ciele komórki z jądrem żyje dalej i w pomyślnych warunkach może nawet odtworzyć odciętą część nitki osiowej. Zjawisko to dało podstawy do wytworzenia metody za pomocą której możemy dokładnie oznaczyć położenie komórek nerwowych z których pewne włókna nerwowe Po przecięciu nerwu obwodowego koniec obwodowy po pewnym czasie traci zupełnie pobudliwość, a badanie mikroskopowe wykazuje, Że tej utracie czynności towarzysza daleko ideee zmiany struktury włókna. W jakieś cztery dni po przecięciu nerwu zwierząt ssących myelina, tworząca rdzenną warstwę białej substancyi, a więc rdzennych włókien nerwowych, których jedynem zadaniem jest przewodzenie stanów czynnych. Budowę rdzenia najlepiej poznaje się na poprzecznych jego przekrojach. Przekrój taki jest mniej lub więcej kolisty i składa się z dwóch symetrycznych połów, oddzielonych od siebie po stronie brzusznej przednią a po stronie grzbietnej. Każda połowa zawiera pole szarej substancyi kształtu półksiężyca lub przecinka, otoczone od strony czołowej bocznej i przyśrodkowej substancyą a połączone z szarą substancyą strony drugiej źródłem (cogugycissura). W środku tego połączenia biegnie kanał środkowy rdzenia,  który dzieli spoidło na przednie i tylne (comnłissura ant, i post.). Przednia bruzda dochodzi aż do paska białej substancyi, łączącego obie połowy rdzenia i tworzącego spoi dło bi ale przednie. [Zobacz tez: badoo lublin, benospokój, rzesistek]