Mechanizm dzialania hydrerginy nie jest wyjasniony

Mechanizm działania hydrerginy nie jest wyjaśniony. W okresie późniejszym, gdy istnieje już stałe utrudnienie przechodzenia pokarmów do żołądka oraz znaczniejsze rozszerzenie przełyku poleca się prócz płukania przełyku tzw. zabieg przełykowy polegający na wypiciu po głębokim oddechu na raz dużej ilości wody. Zabieg ten znacznie obniża przeponę i prostuje przełyk, wskutek czego wpust staje się chwilowo drożny, tak iż pokarmy mogą przejść do żołądka. Prócz tego poleca się mechaniczne rozciąganie wpustu za pomocą systematycznego wprowadzania osobnych rozszerzaczy. Z poleconych w tym celu przyrządów najbezpieczniejsze są te, które mają na końcu balon. Balon wprowadza się do wpustu w stanie zwiniętym i dopiero po tern rozciąga się go przez ostrożne wdmuchiwanie doń powietrza lub wypelnianie go wodą. Na polecenie zasługuje rozszerzacz Geissler-Gottsteina. Jeżeli leczenie internistyczne, skojarzone z mechanicznym, bezkrwawym rozciąganiem wpustu, zawodzi, to pozostaje leczenie chirurgiczne. Po szczegóły odsyłam do podręczników chirurgii. [podobne: kastracja świnki morskiej, luk odruchowy, guzki oslera ]